Na modernizáciu nepotrebujete žiadnu investíciu

Celú modernizáciu prefinancujeme my.
Vaše mesačné náklady na prevádzku sa nezmenia, budú v rovnakej výške ako doposiaľ.
ico-1-v3

Vypočítame úspory,
ktoré zmluvne
ZAGARANTUJEME

ico-2-v3

Modernizáciou
znížime energetickú
náročnosť

ico-3-v3

Po uplynutí projektu
výrazne šetríte
na nákladoch

Čo získate modernizáciou budovy?

Zníženie spotreby energií
Eliminácia zdravotných hrozieb
Zvýšenie hodnoty majetku
Úspora nákladov

Približne 400 miliárd EUR
sa minie na dovoz energií v EÚ!

Európska únia spotrebúva jednu pätinu svetovej energie, ale má pomerne málo vlastných rezerv. Je najväčším svetovým dovozcom energie. Má jasne nastavené ciele pre znižovanie spotreby energií, čím výrazne pomôže v boji proti klimatickým zmenám.

Modernizáciou svojej budovy môžete aj vy prispieť
k znižovaniu spotreby energií. 

Približne 400 miliárd EUR
sa minie na dovoz energií v EÚ!

Európska únia spotrebúva jednu pätinu svetovej energie, ale má pomerne málo vlastných rezerv. Je najväčším svetovým dovozcom energie. Má jasne nastavené ciele pre znižovanie spotreby energií, čím výrazne pomôže v boji proti klimatickým zmenám.

Modernizáciou svojej budovy môžete aj vy prispieť
k znižovaniu spotreby energií. 

Eliminujete zdravotné riziká

Kvalita vnútorného prostredia budovy v značnej miere vplýva na zdravie človeka. Táto téma je veľmi podceňovaná, ale štúdie ukazujú, že aj veľmi závažná.

Suchý alebo vlhký vdzuch, nesprávna teplota a vysoké hodnoty CO2 vo vzduchu môžu stáť za vznikom rôznych vážnych chorôb ako ASTMA, ALERGIE a pod.

Eliminujete zdravotné riziká

Kvalita vnútorného prostredia budovy v značnej miere vplýva na zdravie človeka. Táto téma je veľmi podceňovaná, ale štúdie ukazujú, že aj veľmi závažná.

Suchý alebo vlhký vdzuch, nesprávna teplota a vysoké hodnoty CO2 vo vzduchu môžu stáť za vznikom rôznych vážnych chorôb ako ASTMA, ALERGIE a pod.

Výrazne sa zvýši hodnota majetku

Efektívnou realizáciou navrhovaných opatrení meníme nevyhovujúci stav budovy, čim sa výrazne zvýši jej hodnota bez potreby investíce zo strany vlastníka.

Pri subjektoch verejnej správy sa zmluvné záväzky vstupujúce do GES, nebudú započítavať do verejného dlhu krajiny.

Výrazne sa zvýši hodnota majetku

Efektívnou realizáciou navrhovaných opatrení meníme nevyhovujúci stav budovy, čim sa výrazne zvýši jej hodnota bez potreby investíce zo strany vlastníka.

Pri subjektoch verejnej správy sa zmluvné záväzky vstupujúce do GES, nebudú započítavať do verejného dlhu krajiny.

Možná úspora nákladov až 50%

Modernizáciou dosiahnete:

– zlepšenie energetickej účinnosti zariadení,
– zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy,
– zníženie ceny za poskytované služby,
– zníženie prevádzkových nákladov a nákladov na energiu.

Nami vypočítané úspory sú zmluvne GARANTOVANÉ!

infografika-5
infografika-5

Možná úspora nákladov až 50%

Modernizáciou dosiahnete:

– zlepšenie energetickej účinnosti zariadení,
– zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy,
– zníženie ceny za poskytované služby,
– zníženie prevádzkových nákladov a nákladov na energiu.

Nami vypočítané úspory sú zmluvne GARANTOVANÉ!

Takmer každá verejná budova

má potenciál na výrazné úspory.

Vo väčšine prípadov sa dostávame na 50% pôvodných nákladov.

Čoho sa týka modernizácia?

Pred modernizáciou budovy navrhneme rozsah prác.
Spravidla sa jedná o 3 oblasti:

Stavebné úpravy

 • zateplenie obvodového plášťa a strechy
 • výmena otvorových konštrukcií
  (okná, dvere, presklenia)

Vykurovanie a vetranie

 • výmena zdroja tepla pre ÚK a TÚV
 • výmena rozvodov tepla a odovzdávacích telies
 • hydraulické zaregulovanie sústavy
 • inštalácia rekuperačného vetrania

Elektroinštalácia

 • inštalácia fotovoltických panelov
 • osadenie meracích telies
 • výmena osvetlenia

V prípade, že zamýšľate modernizáciu, kontaktujte nás a spoločne nájdeme vhodné riešenie.

ico-mobile

0918 873 817

8.00 – 15.00 (prac. dni)

ico-mail

tatraenergo@tatraenergo.sk