Spoločnosť Tatra Energo s.r.o.

Spoločnosť Tatra Energo s.r.o. vznikla ako odpoveď skúsených odborníkov v oblasti energetiky, inštalácie tepelných a klimatizačných zariadení pre budovy a facility manažmentu na dopyt modernizácie budov a ich znižovania energetickej náročnosti. Spojením odborníkov z praxe vznikla vysokoprofesionálna skupina poskytujúca energetické služby využívajúca v prevažnej miere vlastné odborné a personálne kapacity. To nám umožňuje pružne reagovať na požiadavky zákazníka počas celej doby tvania zmluvného vzťahu.

Tatra Energo prináša spojenie toho najlepšieho z realizácie, energetiky a manažmentu na dosiahnutie kvality prostredia, spokojnosti užívateľov, efektivitu zdrojov a hlavne úsporu financií svojich klientov.

Tatra Energo s.r.o.
Hodžova 5070, 058 01 Poprad
IČO 44434863, DIČ 2022717290
Zapísaný v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 20828/P

Tatra Energo logo big

V prípade, že zamýšľate modernizáciu, kontaktujte nás a spoločne nájdeme vhodné riešenie.

ico-mobile

0918 873 817

8.00 – 15.00 (prac. dni)

ico-mail

tatraenergo@tatraenergo.sk